Horeca - Waarom maximaal 86 dB(A) ?

Nederland heeft geen wetgeving voor muziekvolume in de horeca. De grote concertzalen en festivals hanteren het “Convenant Preventie Gehoorschade Muzieksector”. Hierin staat dat het maximale muziekvolume 103 dB(A) mag zijn, op voorwaarde dat gehoorbescherming wordt aangeboden. Die gehoorbescherming moet minimaal 17 dB demping hebben. Dus volgt 103 – 17 = 86 dB(A) als logische grens voor uitgaanspubliek dat overwegend geen gehoorbescherming draagt.

image


Een andere motief voor 86 dB(A) is de ARBO norm. Die zegt dat geluid op een werkplek
80 dB(A) mag zijn voor een 40-urige werkwerk. Met iedere 3 dB(A) erbij halveert de verblijfstijd. Dus bij 86 dB(A) is twee uur per dag nog veilig. Nou is een avond stappen meestal wel wat langer, maar je doet het ook niet iedere dag. Voor het horeca personeel zitten we hiermee op zo'n 10 uur veilige blootstelling per week.

Begin 2018 heeft het RIVM een rapport gepubliceerd dat een maximum van 102 dB(A) adviseert (RIVM 2017-0159). Door vereenvoudigde samenvatting in de media is hierover helaas een misverstand ontstaan: deze 102 dB(A) is niet bedoeld voor frequente blootstelling in het uitgaansleven (het rapport sluit hiermee niet goed aan op het Actieplan Preventie Gehoorschade van het Ministerie VWS, 2015).
Het RIVM rapport is ook genuanceerder dan alleen "maximaal 102 dB(A)" en wijst bijvoorbeeld op het belang van gehoorbescherming.
Uit het RIVM 102 dB(A) advies is met de ISO1999 methode voor wekelijks uitgaan zonder gehoorbescherming een maxmimum af te leiden van 86 dB(A). Het RIVM rapport is dus beslist geen vrijbrief voor horeca volumes van 102 dB(A).

Een veilig volume is trouwens subjectief. Het hangt er ook vanaf hoe gevoelig je bent voor ontwikkeling van schade. En of je blootstelling kortdurend of gedurende vele jaren plaatsvindt.

Omdat een veilig volume ook afhangt van de verblijfstijd, heb je wat speelruimte. Je kunt bijvoorbeeld mikken op 83 dB(A) en dan 3 keer op een avond “de gekke tien minuten” voorbij laten komen met stevige muziek van 90 dB(A).


Als je live muziek in huis hebt kun je het Convenant of RIVM advies aanhouden, dus maximaal 102 dB(A). Zo'n situatie vraagt gewoon om een wat hoger volume. Maar neem dan wel je verantwoording. Stel goede oordoppen beschikbaar zodra je boven 86 dB(A) gaat en wijs het publiek expliciet op de noodzaak daarvan.
Verder moet je het volume meten op de luidste plek. En niet het Convenant zegt: "boven het mengpaneel..". Dat is subjectief en leidt tot veel hogere volumes vlakbij de speakers.

> Terug