Horeca - Akoestiek

De weergave van muziek wordt beïnvloedt door reflecties, galm en demping in de ruimte waarin je afspeelt. Meestal is dat niet zo belangrijk. Maar in een ruimte met harde vloeren, wanden of plafonds kan galm hinderlijk zijn. En in een ruimte die volstaat met mensen is de demping van hoge tonen vaak te groot.

Teveel demping is op te lossen met extra speakers (betere spreiding), die de hoge tonen overal op peil houden.

Galm en reflecties zijn een stuk lastiger. Galm is zo'n beetje het geluidsequivalent van mist: er is iets extra’s dat je het zicht op het juiste plaatje ontneemt. Een beetje kan heel mooi zijn, en geeft extra besef van diepte. Maar als het de transparantie volledig verstoort, zie (en hoor) je niets meer.

Vooral in ruimtes met een hoog plafond of harde wanden kan de akoestiek dramatisch zijn. Het indirecte geluid (de vertraagde reflecties en galm) is dan luid ten opzichte van het directe geluid (speakers). Daardoor wordt de muziek wollig en vaag. En ook het publieksrumoer wordt dan op een vervelende manier versterkt.

image


De beste (maar ook duurste) oplossing is voldoende geluid-demping aanbrengen, in de vorm van professionele absorptiepanelen, absorberende gordijnen of speciale plafonds. Gespecialiseerde bedrijven kunnen je hierin adviseren. Ingeval van een naïnvestering is een akoestisch spray-plafond vaak een goede oplossing. Behandeling van het plafond is effectief omdat het ook een gunstig effect heeft op die andere bron van galm: de spraak van de verspreid staande mensen.

Een goedkopere methode is plaatselijke absorbtie, alleen op de wanden waar je klanten staan of zitten. Je laat de negatieve akoestiek in de ruimte hiermee eigenlijk voor wat het is. Maar dit helpt door vlakbij de oren de wandreflectie weg te nemen. Hierdoor wordt spraak een stuk beter verstaanbaar. In restaurants bereik je een soortgelijk effect met absorbtieschermen tussen de tafels.

Het schuimrubber met noppen dat je in bouwmarkten vindt is nauwelijks effectief. Als je de akoestiek wilt verbeteren, kies dan een professionele oplossing.

Soms helpt het om muziek niet stereo maar mono af te spelen. Omdat galm het stereobeeld wat vertroebelt geeft dit in sommige ruimten een gedefineerder en prettiger geluid.

Tot slot helpt betere spreiding van de muziek. Vooral in restaurants of in een grand-café is het prettig dat je de ruimte niet volpompt met de galm van achtergrondmuziek. Door de muziek dichter bij het publiek aan te bieden (gespreid en met korte speakerafstanden), kan het muziekvolume heel laag blijven en is het geluid dan toch transparant. De galm van spraak vermindert hierdoor ook, omdat de bezoekers hierdoor minder luid gaan praten.

Bij nieuwbouw of een ingrijpende verbouwing loont het zeker specialistisch advies in te winnen. Want met de indeling van een ruimte en verhouding van afmetingen kun je de akoestiek sterk beinvloeden, zowel positief als negatief. En als je de zaak nog moet inrichten kun je veel kosten sparen door absorbtie direct in wand- of plafondafwerking te integreren.

> Terug