Horeca - Meer over decibels

Decibels zijn een maat voor geluidsdruk, ofwel volume. Om een idee te krijgen: een gesprek in een restaurant is ongeveer 65 dB(A), een rockconcert 105 dB(A).

Je zou kunnen denken dat een paar decibel extra niet zoveel uitmaakt. Wat je hierover moet weten is dat iedere 3 dB extra tweemaal harder is. En 10 dB extra is tien maal meer geluid. De veilige verblijfstijd bij 80 dB(A) is 8 uur per dag (ARBO norm). Iedere 3 dB daarbij betekent een halvering van die tijd.

Decibels meten gaat het nauwkeurigst met een echte decibelmeter. Met een smartphone en een geschikte decibel-App krijg je slechts een indicatie. Maar aandacht voor volume en wat minder nauwkeurig meten is altijd nog beter dan helemaal nergens op letten. Op internet vind je reviews waaruit blijkt welke decibel App voor jouw telefoon geschikt is.

image


De aanduiding “(A)” achter “dB” geeft aan dat je meet volgens de zogenaamde A-weging. Dit betekent dat de laagste en de hoogste frequenties wat minder zwaar meetellen, zoals je gehoor dat ook doet. Een andere type meting is dB(C). Deze is beter geschikt om lage frequenties te meten. Het meest gangbaar is een dB(A) meting. Zorg dus dat de instellingen van je meter goed staan.

Muziek varieert voortdurend in volume. De puls van drums geeft een snelle variatie, maar er is bijvoorbeeld ook verschil tussen couplet en refrein. Om decibels goed te meten moet je dus middelen over een wat langere tijdsperiode.

Decibelmeters gebruiken verschillende methoden om te middelen. De bekendste twee zijn “LAeq” (meetwaarde heeft het equivalente energienivo van de meting) en “LA50” (geluidsdruk is 50% van de tijd meer, en 50% van de tijd minder decibels dan de meetwaarde).
Een gebruikelijke meetperiode is 15 min. De meetwaarde heet dan b.v. LAeq,15min.

Als je het volume meet, doe dit dan met publiek erbij. Want het publieksrumoer telt mee in de belasting van het gehoor. Zoals elders op deze site uitgelegd maakt het publiek meestal evenveel volume als de muziek. Dat betekent dat het volume met publiek erbij ongeveer 3 dB hoger is dan alleen de muziek. Als je in een lege zaak het muziekvolume instelt op 87 dB(A), zit je met publiek erbij dus te hoog. op ongeveer 90 dB(A).

> Terug